אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי ת"י 1498 מיתקנים למגרשי משחקים

אכרזה בדבר החלפת ת"י 1498 אתר המשחקים/ מגרש המשחקים.

פורסם ברשומות – ילקוט הפרסומים 7835 ביום 12.06.18.

 

ניתן לצפות בתקן באתר לצפייה בתקנים – מכון התקנים

למידע נוסף בתחום זה