נספח ש' 682 חלק 1, מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי

פרסום נספח ש' 682 חלק 1 (עדכון 2015), מהדורה ד' , בתוקף מיום 01.12.2017

הטובין: מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי.

בנספח זה מפורטות ההוראות לביצוע בדיקות של מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי, שבדיקתם נדרשת לפי צו יבוא חופשי. כן מפורטות בנספח זה ההנחיות והתנאים למתן אישור ת"ר.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה