נספח ש' 1548 מהדורה ב', מזרנים ומגני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות

פרסום נספח ש' 1548 מהדורה ב', בתוקף מיום 01.02.2018.

הטובין: מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים.

בנספח זה מפורטות הוראות לביצוע בדיקות של מזרנים ומגיני ראש לעריסות, למיטות תינוק, לעגלות תינוק, לסלי שכיבה, ללולים, לסלסילות נשיאה לתינוקות ולחפצים ביתיים דומים המיועדים לתינוקות ופעוטות, שבדיקתם נדרשת לפי הוראות צו יבוא חופשי. כן מפורטים בנספח זה ההנחיות והתנאים למתן אישור ת"ר.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה