ביטול המכס בהוראת שעה על מוצרי תינוקות נבחרים - פרסום ברשומות

פורסם ברשומות קובץ התקנות 1835 ביום 10.12.17 , צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5') התשע"ח 2017.  

דברי הסבר שצורפו למק"ח 1835

בצו זה הוחלט לבטל את המכס בהוראת שעה מיום פרסום הצו ועד יום 31.12.18 על מוצרי תינוקות נבחרים במסגרת התוכנית הכלכלית "נטו למשפחה" שמטרתה להקל על יוקר המחייה בישראל.

לצורך כך הוכנה תכנית כלכלית עם שורה של צעדים שביניהם ביטול מכס על מוצרי תינוקות, הכוללים מנשאים, מושבים לתינוקות, כסאות אוכל, נדנדות, הליכונים, מוצצים, בקבוקים לתינוקות ופטמותיהם או פיותיהם.

בתום הוראת השעה יבחנו אפקטיביות הצו ומידת השפעתו בהתחשב באילוצים פיסקאליים בהכנת תקציב המדינה לשנת 2019.

הפסד הכנסות : כ-30 מיליון ₪

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה