הבהרה בנושא כלים ממונעים

להלן עדכון שהתקבל מגב' איריס סעדון, מנהלת חוקיות היבוא ברשות המיסים.

מצ"ב הבהרה בנוגע להבחנה בין הכלים הממונעים השונים שהוגדרו בתחום התחבורה ודרישת צו יבוא חופשי לגביהם.

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה