אזהרה לציבור – סכנת חנק ממוצצים מעוצבים

פורסם באתר משרד הכלכלה, ביום 19/12/2016

"הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מבקש להזהיר את הציבור מפני שימוש במוצצים מעוצבים"

 

למידע נוסף בתחום זה