הודעת מכון התקנים בנושא מתווה בדיקות לאור עדכון ת"י 562 חלק 3 נדידת יסודות כימיים

מצורפת הודעת ראש ענף הצעצועים במכון התקנים, אל יבואני הענף, בנושא: מתווה מוסכם לבדיקות לאור כניסתו לתוקף של עדכון ת"י 562 חלק 3, נדידת יסודות כימיים. המתווה סוכם עם לשכת המסחר והממונה על התקינה ויישאר בתוקף עד ליום 24.09.2016

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה