פרסום רשימת ההכרות של מכון התקנים הישראלי עם גופי התעדה מחו"ל

להלן הודעת מכון התקנים ללקוחות:
כפי שידוע לכם מכון התקנים חתם לאחרונה עם גופי התעדה בינלאומיים להם פריסה עולמית מאוד רחבה, על הסכמי הכרה רחבים, בתעודות בדיקה.
נא ראו את ההסכמים ותחומי ההכרה באתר האינטרנט של מת"י, בשרות ליבואן, מסלולי הקלות.
מומלץ לקרוא בעיון את הפתיח המסביר כיצד מתבצעת ההכרה.
לנוחיותכם להלן לינק לפרסום: http://www.sii.org.il/1586-he/SII.aspx
למידע נוסף בתחום זה