נת"מ 1-562 חלקים 1,2,3 למודל רב אתרי

מסמך זה קובע את התנאים המיוחדים שיצרן המייצר צעצועים, (להלן- המוצר) והמעוניין לקבל היתר לסמן את המוצר בתו בטיחות חייב לעמוד בהם.

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה