נייר עמדה בנושא אימוץ תקן ISO לת"י 4210 באופני הרים ובאופני מרוץ

מצ"ב נייר עמדה בנושא אימוץ תקן ISO  לת"י 4210 באופני הרים ובאופני מרוץ.

למידע נוסף בתחום זה