תצהיר ליבואני אופניים לצורך קבלת תל"ח 110813-סימון אופני הרים ו/או מרוץ במדבקה

מצ"ב הנוסח הסופי שגובש על ידי פורום יבואני אופניים בהסכמה עם אסף אלפסי ממכון התקנים-תצהיר ליבואני אופניים לצורך קבלת תל"ח 110813-סימון אופני הרים ו/או מרוץ במדבקה.התצהיר מופעל מיידית.

להזכירכם, בסיכום שנשלח בפברואר האחרון מיעקב וכטל באשר לבדיקות אופניים במכון התקנים, נטען:

"כאשר יצרן האופניים מצהיר במסמכיו ובפירסומיו שהאופניים מיועדים לרכיבת הרים או למירוצים, ואין הוא מפרסם כי האופניים מיועדים גם לרכיבה בעיר ובשבילי רכיבה ציבוריים, ובאם בהוראות השימוש ובתווית שתודבק על האופניים על ידי היבואן יצויין ייעוד זה בלבד באופן מפורש ובולט , אזי , כל עוד התקן החל על אופניים מסוג זה אינו רשמי, ישוחררו סוגי אופניים אלו כתל"ח".

תוקף סיכום זה הינו מיום 29 ינואר 2013 והוא חל גם על הזמנות בדיקה שנפתחו קודם למועד זה ושטרם בוצעו.

למידע נוסף בתחום זה