מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית – פרסום מטעם משרד האנרגיה

המדריך מתמקד בתשתיות טעינה לרכבים חשמליים, ומתייחס בין היתר לסוגי הנעה חשמלית ומערכות טעינה, מודלים לפרישת עמדות ועקרונות ליישום, תחזיות, הערכת עלויות, מודלים להתקשרויות, היערכות ארגונית והתמודדות עם התנגדויות.

מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית

למידע נוסף בתחום זה