מחקר בנק ישראל - התחבורה הפרטית בישראל: ניתוח ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים

בנק ישראל פרסם מחקר בנושא:

"התחבורה הפרטית בישראל: ניתוח ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים ".

מחקר זה עשוי להיות חיוני לענפי רכב שונים. 

הודעת בנק ישראל והמחקר

למידע נוסף בתחום זה