סגירת תיקים במסגרת 48 שעות ממועד המסירה

גב' קטי מורלי , מנהלת תחום תאום, נהלים ורישוי באגף הרישוי, מבקשת לעדכן את היבואנים כי מבדיקה שנערכה במשרד התחבורה עלה כי לא כל היבואנים סוגרים את התיקים במסגרת 48 ממועד המסירה ובכך מפרים את הרשום בהוראת הנוהל.

מצורפת בזאת הוראת הנוהל אשר היבואנים חתומים עליה.

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה