הבהרה בנושא כלים ממונעים - חטיבת יבואני רכב דו גלגלי

להלן ההגדרות ודרישת צו יבוא חופשי לגבי כלים ממונעים, מהסוגים הבאים: קורקינט חשמלי, גלגינוע, רכינוע, הוברבורד, אופניים עם מנוע עזר.

 

להלן ההגדרות ודרישת צו יבוא חופשי לגבי כלים ממונעים מתוך מכתבה של מהנדסת איריס סעדון , מנהלת תחום בכירה חוקיות יבוא מיום 14 ביוני 2017:

 

"קורקינט החשמלי" -  רכב בעל שני גלגלים המורכבים בזה אחר זה, המונע במנוע חשמלי, שהספקו אינו עולה על 100ואט, משקלו העצמי אינו עולה על 12 קילוגרם ומהירות נסיעתו אינה עולה על 12 קילומטר לשעה.

דרישת חוקיות היבוא: כלי זה מוסדר ביבוא אישי ומסחרי בתוספת השניה לצו יבוא חופשי.

 

"גלגינוע" - התקן דו-גלגלי או תלת-גלגלי שמותקן בו מנוע חשמלי, עומד בתקן ישראלי 6230 "גלגינוע (קורקינט חשמלי) – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן – תקן גלגינוע), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו www.mot.gov.il, ואשר התקיימו בו כל אלה:

(1)   הספקו המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;

(2)   המנוע מופעל באמצעות מצערת יד;

(3)   המנוע מפסיק את פעולתו כאשר מופעלים הבלמים;

(4)   מהירותו המרבית אינה עולה על 25 קמ"ש;

(5)   משקלו העצמי של ההתקן לא עולה על 30 ק"ג;

 

דרישת חוקיות היבוא: כלי זה מוסדר ביבוא אישי ומסחרי בתוספת השניה לצו יבוא חופשי.

 

 

 

 "רכינוע" - רכב מנועי בעל זוג גלגלים המחוברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:

(1)   רוחבו הכולל אינו עולה על 90 ס"מ;

(2)   ההיגוי, העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית;

(3)   הוא מיועד לנוסע אחד בלבד;

(4)   מהירותו המרבית המתוכננת בידי היצרן אינה עולה על 13 קילומטר לשעה;

(5)   משקלו העצמי אינו עולה על 60 ק"ג;

(6)   משקלו הכולל המותר אינו עולה על 160 ק"ג;

(7)   הוא קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שהוא עומד בדרישות טכניות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בענינים כמפורט להלן:

(א)   יציבות;

(ב)   נראות;

(ג)    מניעת החלקה;

 

דרישת חוקיות היבוא: כלי זה מוסדר ביבוא אישי ומסחרי בתוספת השניה לצו יבוא חופשי.

 

"הוברבורד" - מוגדר כרכינוע ומקיים את כל דרישות הגדרת רכינוע בתקנות התעבורה.

 

דרישת חוקיות היבוא: כלי זה מוסדר ביבוא אישי ומסחרי בתוספת השניה לצו יבוא חופשי.

 

"אופניים עם מנוע עזר" - אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, שמותקן בהם מנוע חשמלי, ושהתקיימו בהם כל אלה:

(1)   ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;

(2)   המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים;

(3)   כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש;

(4)   מותקן בהם:

(א)   צופר או פעמון;

(ב)   פנס קדמי בעל תאורה לבנה בהתאם לתקנה 132(1);

(ג)    פנס אחורי בעל תאורה אדומה בהתאם לתקנה 132(2);

(ד)    מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים בהתאם לתקנה 132(3);

(ה)   מחזיר אור מאחור בהתאם לתקנה 130(3);

(5)   אם הם אופניים שנרכשו לפני יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) (להלן בתקנה זו ובסימן ב'3 בפרק השני – המועד הקובע) –

(א)   הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN15194 (להלן – התקן האירופי), העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות עבודתו הרגילות ומשקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג;

(ב)   לא מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד;

 

(6)   אם הם אופניים שנרכשו במועד הקובע או לאחריו –

(א)   הם עומדים בדרישות קן רשמי ת"י 15194 – אופניים: "אופניים עם מנוע עזר חשמלי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן – התקן הרשמי), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו http://www.mot.gov.il/; בהעדר הפניה כאמור לא יהיה תוקף לתקן הרשמי לעניין תקנות אלה;

(ב)   מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד, המפסיקה את פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש;

(7)   הם מסומנים בתווית בהתאם לדרישות התקן האירופי והתקן הרשמי כאמור בפסקאות (5)(א) ו-(6)(א), לפי העניין;

דרישת חוקיות היבוא: כלי זה מוסדר ביבוא אישי ומסחרי בתוספת השניה לצו יבוא חופשי.

למידע נוסף בתחום זה