אישור יבוא ורישום רכב תפעולי - גרור לסירה

הודעת אגף הרכב בנושא אישור יבוא ורישום רכב תפעולי - גרור לסירה.

להלן הודעת אגף הרכב במשרד התחבורה בנושא אישור יבוא ורישום רכב תפעולי - גרור לסירה:

*** סמך: רכבים תפעוליים – סיכום דיון מדיניות אגף הרכב 17874716 מיום 16.8.25

 

1. בהתאם לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב שנכנס לתוקף החל מ 18 באוקטובר 2016 ובהמשך להחלטות שבסמך, יבוא של רכב תפעולי יבוצע בהתאם לדרישות חוק הרישוי ולהחלטות שבסמך.

 

לעניין גרור לסירה, עד ליום 1 בספטמבר 2017 אישור יבוא יינתן בהתאם למדיניות שהייתה נהוגה עד כה. לאחר תאריך זה, יבוא גרור לסירה יותנה בהוכחת עמידתו בכל דרישות החובה כנהוג לגבי גרורים מקטגוריה O1 ו- O2.

 

הנ"ל בהתאם להנחיתו של מנהל בכיר אגף הרכב מיום 22 במאי 2017.

 

מצ"ב מסמך ההודעה. 

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה