הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התש"ף-2020

מצ"ב עדכון האגרות לרישום ציוד הנדסי.

למידע נוסף בתחום זה