תיקון תקנות התעבורה בנוגע לגלגינוע, רכינוע ואופניים עם מנוע עזר

תיקון מספר 5 לתקנות התעבורה, עוסק בהנחיות לגבי אופניים עם מנוע עזר, רכינוע וגלגינוע.

ההנחיות עוסקות בסוגיית חשיבת קסדה, החלפת המונח רכיבה בנהיגה, דרישות מהנהג בכלים אלו ואיסור על שינויים מאפייני הכלים ע"י יצרן, יבואן או משווק כמפורט בתיקון.

למידע נוסף בתחום זה