הנחיה חדש לסוכני מכס בנושא שחרור כלים לספורט המוטורי החל מיום 1 בינואר 2019

רשות המסים (באמצעות מר עמוס יוגב) פרסמה הנחיה חדש לסוכני מכס בנושא שחרור כלים לספורט המוטורי. ההנחיה מופיעה באתר רשות המסים

למידע נוסף בתחום זה