תקנות וצו הנהיגה הספורטיבית

מצ"ב עדכונים לתקנות הנהיגה הספורטיבית ולצו הנהיגה הספורטיבית, שכוללות התייחסות בין היתר לנפח מנוע מירבי בסמ"ק וכן לגיל הנוהג.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה