דרישות חובה לרכב מנועי וגרורים לשנה הקלנדארית 2019

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מפרסם את דרישות חובה לרכב מנועי וגרורים לשנה הקלנדארית 2019: דרישות חובה ודרישות רישום לכלי רכב מנועי המיוצרים על פי התקינה של מדינות האיחוד האירופי, התקנים הפדרלים של ארה"ב, התקינה הקנדית:

 

דרישות חובה לרכב מנועי וגרורים לשנה הקלנדארית 2019

למידע נוסף בתחום זה