דרישות חובה לאופנועים לשנה הקלנדארית 2019

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מפרסם את דרישות חובה לאופנועים לשנה הקלנדארית 2019: דרישות חובה ודרישות רישום לאופנועים: רכב דו/תלת גלגלי המיוצרים על פי התקינה של מדינות האיחוד האירופי, התקנים הפדרלים של ארה"ב.

 

דרישות חובה לאופנועים

למידע נוסף בתחום זה