אושר סופית במליאת הכנסת: הוזלת הביטוח לאופנועים

מליאת הכנסת אישרה העלאת מרכיב ההעמסה לביטוח החובה לרכב דו גלגלי במטרה למנוע את התייקרותו ולהנגישו לציבור רחב יותר של רוכבים.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי של חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר, איתן כבל ויצחק וקנין.

 

מרכיב ההעמסה הוא הסכום שעל מבוטח שאינו מבוטח בפול לשלם על מנת לסבסד את עלויות ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול. מוצע לאפשר להעלות את מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח למימון העלות לביטוח אופנועים במסגרת הפול (המאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח בישראל) במקום לעד 6.5% מעלות הסיכון הטהור ל- 8.5% לתקופה של שנתיים ולאחר מכן ל-8%.

 

התיקון נועד למנוע את התייקרות ביטוח החובה לרכב דו גלגלי וכן לעודד שיעור גדול יותר של הרוכבים להצטייד בביטוח חובה, שכן כיום רק כ- 40% מהרוכבים מבוטחים בביטוח חובה הנחשב ליקר עבור מרבית ציבור הרוכבים. 

הודעת הכנסת

למידע נוסף בתחום זה