ועדת הכלכלה אישרה לבטל את החובה לשאת רישיון נהיגה

ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה ביום 12 ביוני 2018 את בקשת משרד התחבורה לתקן את תקנות התעבורה ולבטל את החובה החלה כיום על נהגים לשאת רישיון נהיגה. התקנה תיכנס לתוקף עם פרסומה ברשומות, בעוד כחודש, ובשנה הראשונה תחול רק על נהגים ברכבים שמשקלם מתחת ל-3,500 ק"ג.

 

נהגים ברכבים שמשקלם מעל 3,500 ק"ג יחויבו להמשיך לשאת את רישיון הנהיגה לתקופה של שנה אחת נוספת, ושנה לאחר כניסת התקנות לתוקף היא תחול גם עליהם כך שגם הם יהיו פטורים מהחובה לשאת רישיון נהיגה.

 

לקריאת הודעת וועדת הכלכלה

 

למידע נוסף בתחום זה