רשיון זמני לרכב מסוג שהיבואן אינו מורשה לבצע רישום ראשוני- הוראת נוהל 2018 / 4 - מסמך להתייחסות

מצ"ב הודעת גב' קטי מורלי, מנהלת תחום תאום,נהלים ורישוי מיום 4 ביוני 2018:

"...בעקבות מקרים שונים שהגיעו, מהם עלה כי גורמים שונים בשוק (בדגש על יבואני שלדות) מתייחסים למועד הנפקת רישיון זמני כאל מועד הקובע לרישום הרכב ובכך לא מקיימים את הוראות תקנה 282 לפיה רכב שיוצר בשלבים יירשם במסגרת 24 חודשים והכוונה לרישיון קבוע.

הרינו מוצאים לנכון לחדד ולהדגיש את מהותו של הרישיון הזמני, לרבות המועד הקובע לרישום רכב כאמור בכפוף לת"ת.

אבקש את התייחסותכם במסגרת 21 ימים מהיום."

למידע נוסף בתחום זה