תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב) בדבר הצהרת ההון הנדרשת ליבואן

פורסמו ברשומות תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021.
הפרסום מתייחס לעדכונים בדבר הצהרת ההון הנדרשת ליבואן בקטגוריות רכב נוסעים או רכב מסחרי, אופנוע, טרקטור או מכונה ניידת וכן גרור או נתמך.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה