הודעת המשרד להגנת הסביבה בדבר קביעת דרגות זיהום אוויר לכלי רכב - עדכון ינואר 2021

מצורפת בזאת מהדורה מספר 7 לנוהל גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב בפרסומת ולהנחיות בדבר גילוי נתוני צריכת דלק וצריכת חשמל מרכב בפרסומת (שניהם בתוקף מיום 01.01.2021).


לתשומת ליבכם – בכל פרסומת לרכב חדש (כגון פרסומת בדפוס, שלטי חוצות, אולמות תצוגה, טלוויזיה, אינטרנט) יש לגלות את נתוני זיהום האוויר וצריכת הדלק/החשמל של הרכב בהתאם לקבוע בנוהל ובהנחיות.


המידע נמסר מטעם מר אמיר זלצברג, ראש אגף תחבורה במשרד להגנת הסביבה.

למידע נוסף בתחום זה