הוספת פעולה של הפקדת רישיון רכב בחברות המורשות לבצע העברת בעלות - ציי רכב

הודעת אגף הרישוי במשרד התחבורה מיום 15 בספטמבר 2018:

א. מצ"ב הוראת נוהל אשר עניינה בהסדרה של הפקדת רישיון רכב על ידי חברות המורשות לבצע העברת בעלות באופן מקוון.

ב. מצ"ב צילומי מסך לביצוע הפעולה.

למידע נוסף בתחום זה