קלנועית וקלנועית ביטחון- סיכום שימוע ציבורי ועדכון 01 להוראת נוהל - "דרישות חובה לקלנועית וקלנועית ביטחון"

אגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים הפיץ לציבור את המסמכים הבאים בתחום הקלנועיות:

1. סיכום שימוע ציבורי בנושא "קלנועית וקלנועית ביטחון" .

2. עדכון 01 להוראות נוהל "דרישות חובה לקלנועית וקלנועית ביטחון" בתוקף מיום הפרסום (מתאריך 30.06.2019 ).

 

למידע נוסף בתחום זה