טיוטה להערות - דרישות חובה ישראליות לצמ"ה ומלגזות הרמה לשנה הקלנדארית 2016

מצ"ב טיוטת דרישות החובה לשנת 2016 לצמ"ה ומלגזות.

עוד מצ"ב מכתבו של מר יעקב שם טוב, המבקש את הערות היצרנים עד ליום 30.9.15.

לאחר בחינת ההערות, יפורסמו הדרישות באופן רשמי באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

למידע נוסף בתחום זה