עדכון אגרות משרד התחבורה לציוד הנדסי - שנת 2021

אגרות משרד התחבורה לרישום ציוד הנדסי, מתעדכנות אחת לשנה ב - 1 באפריל, בהתאם לשינוי שיעור המדד.

  עקב ירידת המדד, מחירי אגרות ציוד הנדסי לשנת 2021 עודכנו כמפורט להלן:

 

- אגרה גבוהה - 661 ש"ח

- אגרה בינונית - 456 ש"ח

- אגרה נמוכה - 255 ש"ח

למידע נוסף בתחום זה