מידע ללקוח על מחירי החלפים וסוגיהם השונים ליבואני מוצרי תעבורה

מצ"ב הוראת נוהל מטעם משרד התחבורה מס' 01/2013 - תיקון מס' 1 מיום 9.6.14, בנושא מתן מידע ללקוח אודות מחירי חלפים מסוגים שונים לרכב.4

למידע נוסף בתחום זה