הארכת תוקף רישיונות אישורי יבוא לשנת 2017 עד ליום 31.1.18

 

מצ"ב מכתבו של מר משה ויצמן, מנהל אגף בכיר רכב, במשרד התחבורה, באשר להארכת תוקף רשיונות ואישורי יבוא לישראל מאת מחלקת יבוא באגף הרכב, שתוקפם יפוג ב-31 לדצמבר 2017 .

יצאה הנחיה מהנהלת המכס לבתי המכס, להוסיף ולכבד רשיונות ואישורים אלה עד  ל- 31 בינואר 2018 .

 

למידע נוסף בתחום זה