עדכונים בצו יבוא חופשי מיום 19 בדצמבר 2022 הנוגעים לצמ"ה ולכלים חקלאיים

הנהלת המכס פרסמה לאחרונה עדכונים לצו יבוא חופשי, הנוגעים לכלים חקלאיים וכלי צמ"ה ולמוצרי התעבורה המשמשים אותם. בצו יש התייחסות לפריטי מכס שונים אשר הסמכות לפיקוח עליהם נמצאית בידי מעבדה מוסמכת לרכב באחריות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, או בידי אגף מיכון וטכנולוגיה אשר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

בין היתר, במקרים שונים בוטלה הסמכות של משרד החקלאות והועברה למעבדה מוסמכת לרכב. כמו כן, במספר פריטי מכס מצוינת סמכות כפולה - מעבדה מוסמכת לרכב לכלל פריטי המכס, "למעט הסוג המשמש לטרקטורים וציוד חקלאי". 

מעיון בנושאים המפורטים בעדכון לצו יבוא חופשי, נראה כי העדכונים עשויים להיות רלוונטים לקשת רחבה ביותר של עוסקים וענפי רכב וציוד ממוכן, ובהם: כלים חקלאיים, צמ"ה, טרקטורונים, יבוא מוצרי תעבורה ובפרט מוצרים דו או תלת שימושיים  (רכב כביש, צמ"ה וציוד חקלאי). מומלץ לבצע בחינה יסודית של הצו .

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה