הישג משמעותי לאיגוד יבואני החלפים לרכב - עדכון נספח א' למדיניות מוצרי תעבורה

כתוצאה מפעילות אינטנסיבית של הנהלת איגוד החלפים לרכב בלשכת המסחר ולאחר אי-בהירות במספר סוגיות מהותיות בנוגע לנתונים שעל יבואני מוצרי תעבורה לספק שגרמה גם לעיכובי משלוחים ולחסמי יבוא בתחום מוצרי התעבורה, הודיע אגף הרכב על עדכון ההנחיות לרבות נספח א' למדיניות מוצרי התעבורה.


להלן העדכון מתוך הודעת שלומי צ'יבוטרו מהנדס ראשי לרכב באגף הרכב בתאריך 3 במרץ 2019:


"
... בהמשך לפנייתכם ומכתב סימוכין 1139588 מתאריך 17.2.2019 מצ"ב עדכון נספח א' למדיניות מוצרי תעבורה (השינויים מסומנים בצהוב) להלן התייחסותי למכתבכם סימוכין 1139588 לאחר קיום מפגשים באגף הרכב והתייעצות עם המעבדות :

1. שם הספק - עמודת שם הספק הוסרה ורישום שם הספק נוספה כאפשרות רישום בעמודת שם היצרן, כך שהעמודה החדשה תיקרא "שם היצרן או שם הספק".
2. סוגיית הדגם - רישום הדגם בטופס המעודכן אינו חובה, אך קיימת בידי המעבדה אפשרות לרישום הדגם במקרים של הגשת דגמים לאישור המעבדה ורק חלקם עברו את בדיקת המעבדה, במקרה זה יירשם באישור רק מה שעבר את בדיקת המעבדה.
3. עיתוי סימון של ארץ הייצור על פי המדיניות : במידה וסימון ארץ המקור אינו קיים במקור ניתן להוסיפו במחסני היבואן בטרם הנפקת הפריט ללקוח בכפוף להוכחת תיעוד.


נוסח הנספח ללא סימון השינויים בצהוב יופץ למעבדות המוסמכות ואיגוד לשכות המסחר עד 14.3.2019. ..."

מצ"ב לעיונכם עדכון נספח א' למדיניות מוצרי תעבורה עם הסימונים בצהוב.

למידע נוסף בתחום זה