הצעה לעדכון תקנת תעבורה 351א. ופרט 16 בחלק ג' של התוספת השניה לתקנות התעבורה - פנסי חזית בתקינה פדראלית/קנדית

משרד התחבורה מודיע על הצעה לעדכון תקנת תעבורה 351א. ופרט 16 בחלק ג' של התוספת השניה לתקנות התעבורה - פנסי חזית בתקינה פדראלית/קנדית . 

ע"פ תקנת משנה 351א.(ב), פנסי החזית של רכב מנועי המיוצר בארצות NAFTA, יותקנו בהתאם להנחיות האיחוד האירופי  EEC 756/76 על עדכוניו המפורסמים.

מצ"ב הצעת משרד התחבורה לעדכון תקנת תעבורה 351א. ופרט 16 בחלק ג' של התוספת השניה לתקנות התעבורה - פנסי חזית בתקינה פדראלית/קנדית:

ניתן להעביר התייחסות לאגף הרכב עד לתאריך 4 במרץ 2019 לכל המאוחר.

למידע נוסף בתחום זה