הוראת נוהל הגבהת רכבים עד 50 ממ - עדכון

אגף הרכב מפרסם עדכון להוראת נוהל הגבהת רכבים - נוהל : 

H-02-2016 

עדכון מיום 8 באוקטובר 2018. 

למידע נוסף בתחום זה