עדכון מדיניות משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה

ע"פ הודעת אגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, קבצי מדיניות משרד התחבורה למוצרי תעבורה מתעדכנים באתר משרד התחבורה מעת לעת בהתאם לצורך; קובץ המדיניות וקובץ דרישות החובה עודכנו באתר משרד התחבורה בתאריך 8 באוגוסט 2018. 

 

מדיניות משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה

למידע נוסף בתחום זה