עדכון מדיניות משרד התחבורה לייצור, לייבוא ולסחר במוצרי תעבורה

אגף הרכב פועל לעדכון קבצי מדיניות משרד התחבורה לייצור, לייבוא ולסחר במוצרי תעבורה.

מצורפים בזאת:

א. מסמך להתייחסות בנושא עדכון קבצי המדיניות.

ב. טיוטת דרישות החובה למוצרי תעבורה - גרסת 2 ביולי 2018.

ג. טיוטת מדיניות משרד התחבורה לייצור, לייבוא ולסחר במוצרי תעבורה - גרסת 2 ביולי 2018.

 

ניתן להעביר הערות עד ליום 27 ביולי 2018, למהנדס דורון קוגמן, מחלקת ההנדסה, אגף הרכב במשרד התחבורה:

kugmand@mot.gov.il

למידע נוסף בתחום זה