יבוא נורות לפנסי חזית ברכב על פי תקנות התעבורה - הבהרה

להלן הבהרות ממהנדס ראשי לרכב במשרד התחבורה שלומי צ'יבוטרו :

"1. ככלל מדינת ישראל מאמצת את התקינה האירופאית והתקינה הפדראלית בכל הקשור לאישור יבוא כלי רכב ומוצרי תעבורה לארץ.
2. בהתאם לתקינה האירופאית, הצבעים המותרים לנורות ראשיות ברכב מוגדרים בדרקטיבה ECE 48-06. הצבע נדרש להיות לבן, וכולל גם גוונים שונים ללבן בגבולות המתוארים בסעיף 2.29.1 לדרקטיבה.
3. תקנת תעבורה 334 (ב) מגדירה את הצבע המותר לפנסי חזית ברכב:
"(ב) אור גבוה יהיה אור לבן או אור צהוב ויאיר את הדרך לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-100 מטר."
4. בהמשך לסוגיה שעלתה לאחרונה לאגף הרכב, ברצוני להבהיר שיותרו ליבוא נורות לפנסי חזית ברכב מנועי בצבעים לבן או צהוב בלבד בהתאם להגדרה בתקנת התעבורה 334(ב)."

למידע נוסף בתחום זה