תיקון תקנות התעבורה בנוגע למראות תשקיף, מצלמות ומסכים

תיקון תקנות התעבורה לגבי התקנת מצלמות או מסכים במקום מראות תשקיף במגוון כלי רכב וכלים ממונעים.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים פרסם תיקון לתקנות התעבורה , התשכ"א 1961 – בנוגע להתקנת מראות תשקיף בכלי רכב וכלים ממונעים מסוגים שונים כאמור בסעיף 361 בתקנות התעבורה.

 

ע"פ התיקון , נוסף סעיף קטן 14 לסעיף 361, ברכב מהסוגים המפורטים בפסקאות משנה  2 עד 8 בסעיף 361 , במקום מראות תשקיף ניתן להתקין מצלמות ומסכים כאמור בפרט 21 בחלק ג' לתוספת השניה, ובלבד שהמצלמות שיותקנו ברכב לא יאפשרו הקלטה ושמירה של הצילומים".

 

סעיף 361 הנוכחי בתקנות התעבורה לפני התיקון החדש

למידע נוסף בתחום זה