ועדת הרפורמות אישרה לקריאות שניה ושלישית את רפורמת היבוא האישי בחוק ההסדרים

ועדת הרפורמות, בראשות ח"כ רחל עזריה (כולנו), אישרה לקריאות שניה ושלישית, את פרק ג' (הסרת חסמים ביבוא אישי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018.

 

על פי הצעת החוק, כל מצרך, המיובא לשימוש אישי או משפחתי ושלצורך התקנתו, הפעלתו או תחזוקתו לא נדרש על פי דין בעל מקצוע - יהיה פטור מחובת עמידה בתקן רשמי.

עוד קובעת הצעת החוק הוראות ספציפיות לגבי מוצרי תעבורה (חלפים ואביזרים אחרים לרכב): לפי המוצע, החל מ-1 ביוני 2018 יתאפשר יבוא לשימוש אישי או משפחתי של עד חמישה מוצרי תעבורה מאותו סוג במשלוח (היום ניתן לייבא בייבוא אישי 4 מוצרי תעבורה מאותו סוג בשנה), אולם, שר התחבורה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע סוגי מקרים ונסיבות אשר בהתקיימם יראו מוצרי תעבורה המיובאים בכמות הנ"ל כמוצרים אשר אינם מיובאים לשימוש אישי או משפחתי.

 

לקריאת ההודעה המלאה:

פרק הסרת חסמים בייבוא אישי - נוסח מעודכן לוועדה 27.2

למידע נוסף בתחום זה