צו התקשורת (בזק ושידורים) פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר (תיקון), התשע"ז-2017

הצו שפורסם ע"י שר התקשורת נוגע להנחיות לגבי יבוא של מכשור סלולרי. מומלץ ליבואנים אשר עוסקים ביבוא חלפים ואביזרים בעלי רכיבי תקשורת או שנזקקים כיום לאישורי משרד התקשורת לסחורה המיובאת על ידם לעיין בצו.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה