מדיניות חדשה למוצרי תעבורה - עדכון קבצי המדיניות באתר משרד התחבורה

הודעת אגף הרכב במשרד התחבורה אשר הועברה לעוסקים ביצור, ייבוא, שיווק וסחר של מוצרי תעבורה, כוללת את מסמך המדיניות המעודכנים וכן את דרישות חובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן.

משרד התחבורה, יבואני הרכב, יבואני מוצרי תעבורה ומעבדות מוסמכות לרכב מיישמות את המדיניות החדשה למוצרי תעבורה מזה כשנה.

 

במסגרת תקופת היישום של המדיניות החדשה ודרישות החובה התקבלו מספר הערות ביישום (כגון מעבר בין מסלולים). ההערות נבחנו במשרד התחבורה ועודכנו בטיוטות מדיניות ודרישות החובה.

 

עם פרסום חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו-2016, משרד התחבורה נדרש לעדכן את המדיניות בהתאם למוגדר בחוק.

 

טיוטות המדיניות עברו תהליך שימוע ציבורי במהלך מרץ אפריל 2017 , אושרו במשרד התחבורה ובוצעה החלפת הקבצים באתר לקבצים מעודכנים.

 

נציין כי בתהליך השימוע הציבורי שותפו החטיבות הרלוונטיות אשר בלשכות המסחר כגון חטיבת יבואני החלפים לרכב; ההערות וההתייחסויות אשר הועברו באמצעות לשכת המסחר לאגף הרכב נבדקו ותוקנו במידת הצורך.

 

להלן קישורים למסמכים באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אשר כאמור עברו את תהליך השימוע וההערות :

א. מדיניות משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה סימוכין 08623517

 

 ב. דרישות חובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן סימוכין 00884117

למידע נוסף בתחום זה