החלפה של התקן ת"י 47 נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים

הסתיים תהליך התקינה לתקן ת"י 47 נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים

תהליך התקינה לתקן ת"י 47 נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים הסתיים ונשלח לממונה על התקינה לצורך אישור והחלפה של התקן הקיים. 

מצ"ב הודעת מכון התקנים.

למידע נוסף בתחום זה