הוראת נוהל לבדיקת מסנני שמן סיכה במנועי שריפה פנימית בכלי רכב

מצ"ב הוראת נוהל לבדיקת מסנני שמן סיכה במנועי שריפה פנימית בכלי רכב
למידע נוסף בתחום זה