פרסום ברשומות בעניין הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכב)

להלן פרסום ברשומות בנושאים הבאים:
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשע"ד-2014
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשע"ד-2014
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשע"ד-2014

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה