טיוטת צו יבוא חופשי (תיקון מס' 2), בנושא יבוא ציוד חקלאי

משרד הכלכלה והתעשיה העביר לשימוע ציבורי תיקון לצו יבוא חופשי הנוגע ליבוא ציוד חקלאי. התיקון הינו יישום של רפורמה מקיפה שקידם משרד החקלאות בנושא יבוא ציוד חקלאי במקביל לאימוץ רגולציה בינלאומית ופרסום נהלים עדכנים לצורך יבוא ציוד חקלאי.


משמעות הרפורמה הינה צמצום רגולציה משמעותי ביבוא ציוד חקלאי כמו גם מציוד חקלאי אחר כגון מכסחות דשא שאינן בתחום אחריות משרד החקלאות. הרפורמה מצמצמת את הרגולציה בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי ומסדירה את הקיימת בתוספת הראשונה.


בנוסף, במספר פרטי מכס מוסרת הרגולציה כליל, גם בטובין עליהם היה עד היום רישוי של משרד החקלאות וגם בטובין עליהם היה עד היום רישוי של משרד התחבורה.


השימוע פתוח להערות הציבור עד לתאריך 21 ביוני.

למידע נוסף בתחום זה