שימוע חיצוני - העדכונים המוצעים למסמכי מדיניות משרד התחבורה לסחר ייצור וייבוא של מוצרי תעבורה לשנת 2021 – להערות עד ה 4 באפריל 2021

אגף הרכב מפרסם שימוע ציבורי לשימוע חיצוני לעדכונים המוצעים למסמכי מדיניות משרד התחבורה לסחר ייצור וייבוא של מותרי תעבורה לשנת 2021.
העדכונים מופיעים במסמכים הבאים:


הצעת עדכון למסמך מדיניות משרד התחבורה לסחר ייצור וייבוא של מוצרי תעבורה לשנת 2021.
הצעת עדכון למסמך דרישות חובה – דרישות תקן, לייבוא של מוצרי תעבורה לשנת 2021.
מסמך ריכוז העדכונים לשנת 2021 של המסמכים הנ"ל.

ניתן להגיש הערות ישירות למהנדס שמעון עובדיה, הנדסת רכב ותקינה, אגף הרכב , במייל: ovadiash@mot.gov.il , עד ליום 4 באפריל 2021.

עדכון מיום 25 בפברואר 2021:

מנהל אגף הנדסה ותקינה מהנדס דורון קוגמן נענה לפניית לשכת המסחר והאריך את המועד המקורי עד ל 4 באפריל 2021.

למידע נוסף בתחום זה