מימוש הנחיות יצרני הרכב ואו מתקינים בעת טיפול/החלפת מערכות בטיחות ברכב בדגש על השמשה הקדמית בכלי רכב

אגף הרכב העביר את הנחיותיו לגבי מערכות בטיחות לרכב בדגש על ההנחיות שיש לבצע בעת החלפת שמשות לרכב וכיול מערכות בטיחות וההתראה מטעמי בטיחות הרכב. 


מצ"ב מכתבו של מר משה קירמאייר, מנהל אגף א' רישוי ופיקוח.

למידע נוסף בתחום זה